de-thi-toan
ngoanh on 25th May

Phòng Giáo dục TP Vinh ra đề toán quá dài và quá tải so với quy định kiến thức của Toán...