Bà bầu ăn chè đỗ đen có tốt không?

Bà bầu ăn chè đỗ đen có tốt không?