Sống sao khi thu nhập trung bình 3,8 triệu đồng một năm nhờ bán hàng đa cấp. Cho thấy con số này đang bị sụt giảm, số tiền hoa hồng mà người tham gia loại hình kinh doanh đa cấp này được chi trả thấp. Theo số liệu thống kê, có hơn 600.000 người đang hoạt động trong mạng lưới này gần như không thực sự bán hàng, hay không có hoạt động gì cả.

Trong một báo cáo mới công bố hôm nay (7/4), theo Bộ Công Thương, từ giữa năm 2015, Bộ này đã đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc. Mặt khác, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh cũng phối hợp khắt khe với các cơ quan liên quan tại địa phương để tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp trên tất cả các địa phương.

“Con số này cho thấy chỉ một tỷ lệ nhỏ người tham gia bán hàng đa cấp là người bán, số còn lại hầu như không hoạt động gì”, báo cáo của Cục Quản lý cạnh tranh nhận xét. Từ 67 doanh nghiệp, đến cuối tháng 3/2017, số lượng đơn vị kinh doanh loại dịch vụ này chỉ còn 37, giảm gần một nửa so với cách đó hơn một năm.

/ban-hang-da-cap-thu-nhap-trung-binh-3-8-trieu-dong-mot-nam
Cơ cấu doanh thu từ các nhóm hàng kinh doanh của doanh nghiệp bán hàng đa cấp năm 2016. Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh

Tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, tính đều cho gần 640 ngàn người tham gia hệ thống thì thu nhập bình quân của người tham gia bán hàng đa cấp là rất không đáng kể, chỉ khoảng 3,8 triệu đồng/người/năm.

Mô hình đa cấp này chủ yếu bán những mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chứ năng nên đóng góp thực sự của số doanh nghiệp bán hàng đa cấp cho ngân sách Nhà nước không đáng kể, chủ yếu từ thuế giá trị gia tăng cho người tiêu dùng, không phải từ thuế thu nhập doanh nghiệp. Thống kê từ Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho thấy, tính đến nay, nhiều doanh nghiệp đã bị cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, xử phạt và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Theo thống kê số lượng người tham gia bán hàng đa cấp cũng giảm rõ rệt so với năm 2015 lý do chủ yếu là doanh thu hay thu thập cho đầu người quá thấp.

Qua số liệu về hoạt động bán hàng đa cấp năm 2016 của các doanh nghiệp, Cục Quản lý Cạnh tranh cho rằng, phản ứng của xã hội đối với các hành vi đa cấp bất chính hầu như không ảnh hưởng tới doanh thu toàn ngành.

Bên cạnh đó, dù có lượng người tham gia lớn, song hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp là rất thấp, trên 50% doanh nghiệp báo lỗ. Lợi nhuận sau thuế của ngành chỉ đạt 177 tỷ, tương ứng 2,2% doanh thu. Một số doanh nghiệp có doanh thu rất cao nhưng tỷ lệ lợi nhuận trước thuế rất thấp (chỉ đạt từ 0,5% đến 3,8%).

Tuy các giao dịch đều được thực hiện trên nguyên tắc “thuận mua, vừa bán”, Nhà nước không thể can thiệp. Vì vậy, người tiêu dùng cần lưu ý, chủ động tìm hiểu giá trị thật của sản phẩm trước khi mua một mặt hàng nào đó.

KIỀU ANH