Jeff Bezos chỉ giữ vị trí giàu nhất thế giới chỉ trong vòng 4 giờ