Son – Kane đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Son – Kane đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh