Chuyển nhượng bóng đá Anh 2/11: Chelsea đồng ý bán Emerson

Chuyển nhượng bóng đá Anh 2/11: Chelsea đồng ý bán Emerson