Chuyển nhượng bóng đá Anh 26/9: Chelsea đạt thỏa thuận với Rice

Chuyển nhượng bóng đá Anh 26/9: Chelsea đạt thỏa thuận với Rice