Chuyển nhượng bóng đá chiều ngày 24/8: MU muốn có Kluivert

Chuyển nhượng bóng đá chiều ngày 24/8: MU muốn có Kluivert