Chuyển nhượng bóng đá 10/12: Quỷ Đỏ ra giá sốc bán Pogba

Chuyển nhượng bóng đá 10/12: Quỷ Đỏ ra giá sốc bán Pogba