Chuyển nhượng bóng đá ngày 29/8: MU có bán De Gea

Chuyển nhượng bóng đá ngày 29/8: MU có bán De Gea