Chuyển nhượng MU ngày 29/12: Solskjaer ấn định tương lai Cavani

Chuyển nhượng MU ngày 29/12: Solskjaer ấn định tương lai Cavani