Cục trưởng Cục thống kê Gia Lai mất chức vì ngoại tình