Nhiều người đã tận dụng thử thách này, để khoe body đẹp của mình