Man City thất bại, điều gì sẽ xảy ra?

Man City thất bại, điều gì sẽ xảy ra?