Nằm mơ thấy bị bỏ rơi là điềm báo điều gì?

Nằm mơ thấy bị bỏ rơi là điềm báo điều gì?