Mơ thấy cỏ là điềm tốt hay xấu?

Mơ thấy cỏ là điềm tốt hay xấu?