Mơ thấy cỏ là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy cỏ là điềm báo lành hay dữ?