Mơ thấy dầu ăn là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy dầu ăn là điềm báo lành hay dữ?