Mơ thấy hoa sen là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy hoa sen là điềm báo lành hay dữ?