Mơ thấy màu vàng có ý nghĩa gì?

Mơ thấy màu vàng có ý nghĩa gì?