Mơ thấy quả bí đỏ là điềm báo điều gì?

Mơ thấy quả bí đỏ là điềm báo điều gì?