Mơ thấy trâu báo hiệu điều gì?

Mơ thấy trâu báo hiệu điều gì?