Nằm mơ thấy gấu là tốt hay xấu, đánh đề con gì?

Nằm mơ thấy gấu là tốt hay xấu, đánh đề con gì?