Nhận định KQXSVT ngày 17/11/2020 dựa trên kết quả kỳ trước

Nhận định KQXSVT ngày 17/11/2020 dựa trên kết quả kỳ trước