Phân tích KQXSCT ngày 3/2/2021 dựa trên kết quả kì trước

Phân tích KQXSCT ngày 3/2/2021 dựa trên kết quả kì trước