Carrick được cho là đã dạy bảo Pogba trên sân tập.