Mặc dù bị cụt mất một chân, nhưng thanh niên vẫn cùng đồng bọn cầm kiếm chặn xe cướp tài sản của người khác.