on 27th Th4

Tin mới: Quân đội Mỹ ngày 26/4 bắt đầu lắp đặt các thiết bị của hệ thống phòng thủ tên...