Chị Bảy bật khóc khi kể lại sự việc bị hàng trăm người lao vào đánh oan

Bà Lê Thị Bảy (ở Mỹ Đức, Hà Nội) đi bán tăm bị người dân vây đánh vì nghi ngờ bắt cóc trẻ con có hoàn cảnh vô cùng éo le, khó khăn