Chị Bảy bật khóc khi kể lại sự việc bị hàng trăm người lao vào đánh oan
on 24th Th7

Thời sự : Bà Lê Thị Bảy (ở Mỹ Đức, Hà Nội) đi bán tăm bị người dân vây đánh vì nghi ngờ...