dongla on 15th Aug

Nhìn con băng trắng kín người nằm bất động trên giường bệnh, người mẹ không kìm nổi lòng mình...