Pháp luật: Sau những ngày trốn trại chạy trốn lòng vòng cũng mệt mỏi vì đêm cũng chả dám ngủ, ngày thì ăn vội vàng trên xe... Thì cuối cùng Lê Văn Thọ cũng đã bị bắt. Thọ chia sẽ về những ngày qua.