cuc-truong-cuc-thong-ke-mat-chuc-vi-quan-he-bat-chinh-4-21002010jpg-bb-baaadC5P3Y

Sau khi bà Thành vợ của Cục thống kê Gia Lai có đơn tố cáo, Ban Chủ nhiệm Tỉnh ủy Gia Lai vào cuộc kiểm tra, xác minh. Vì có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên ông đã bị cách chức vụ trong Đảng.