thuylt on 24th Apr

Do đuối nước, một học sinh lớp 5 Trường tiểu học Võ Thị Sáu không may mắn đã tử vong. Cho hay...