tiên chi về chiến tranh thế giới
on 20th Th10

Khi những tin tức căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên xảy ra, nhiều người tin lời tiên tri của bà...