Đích thị đây là ông chồng soái ca trong truyền thuyết mà các chị em mê mẩn đều muốn sỡ hữu đây rồi.