on 27th Th6

Bất chợt trong những khoảnh khắc ta vô tình chụp được những hiện tượng lạ mà ngay cả khoa học...