Ngày 09/04 xe container đang lưu thông trên đường ĐT 769 bất ngờ đầu kéo mất lái đâm sập vào lan cân cầu rồi rơi xuống sông Buông bị vỡ nát.