Milton-Hershey

Chắc hẳn nhiều người đều biết đến sản phẩm sôcôla của Hershey, nhưng lại không biết rằng Milton Hershey đã từng là ai khi mới khởi tạo sự nghiệp sản xuất kẹo của mình. Sau khi từ bỏ vị trí học việc in ấn, người đàn ông này đã bắt đầu kinh doanh với ba […]