Hành khách trên chuyến bay số hiệu 3411 của hãng United Airlines gốc Việt đã bị "lôi xềnh xệch" một cách thô bạo ép phải rời khỏi máy bay.