hiep-dam-tre-em
on 10th Th6

Khi thấy con gái đi chơi từ nhà hàng xóm về có những biểu hiện lạ, kiểm tra thấy điều bất thường...