thuydt on 13th Th1

Chiêm bao mơ thấy sấm sét là điềm báo hung hay cát ? Thật là kinh khủng nếu trong giấc ngủ tưởng...