mơ thấy chó
Dung on 12th Th11

Chó trong cuộc sống là loài vật gần gũi và trung thành với con người. Ngoài là con vật trông nom...