Mơ thấy quái vật
Dung on 17th Th9

Trong giấc mơ bạn gặp một con quái vật khổng lồ và bạn vô cùng sợ hãi , lo lắng và tìm cách...