Không một ai ngờ rằng người mẹ đã "mang nặng đẻ đau" lại chính là người sát hại những đứa con của mình, tự tay giết con ruột.