linhttt on 22nd Jun

Honda, “người khổng lồ” trong lĩnh vực chế tạo của Nhật Bản, cho biết ngày 19/6 nhà máy...