Leroy Sane bất ngờ hóa anh hùng
on 05th Th1

Người hùng của họ là Leroy Sane. Chàng trai 22 tuổi đã chiến thắng những hoài nghi, vượt lên thất...