Với hiềm khích không được giải quyết, để muốn trả thù các đối tượng đã âm mưu lên kế hoạch, ngấm ngầm bơm thuốc độc vào đồ uống, thức ăn hết sức tinh vi và tàn nhẫn.