HCM triển khai dự án chống ngập

Triển khai 3 dự án chống ngập tại tuyến quốc lộ 2- Củ Chi, kêu gọi đầu tư vào các dự án chống ngập cấp bách trong giai đoạn mới.