Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra
on 06th Th8

Tin tức : Phải đi học nên bạn gái không chấp nhận lời tỏ tình, Tuấn  bực tức rồi chém, ép...