Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra
thuylt on 06th Aug

Tin tức : Phải đi học nên bạn gái không chấp nhận lời tỏ tình, Tuấn  bực tức rồi chém, ép...