Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu đồng nghĩa với việc nền lao động ở Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn lao động.